Achtung!

Ihr Webbrowser ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir eine der aktuellen Version von Google Chrome, Firefox, Safari oder Microsoft Edge zu gebrauchen.

Deine Sitzung ist abgelaufen

Sie wurden abgemeldet, weil Sie für einen langen Zeitraum inaktiv waren

Manager Product

Esschert Design is volop in ontwikkeling. Niet alleen om onze ambities waar te kunnen maken maar ook om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van alle stakeholders. Dat brengt met zich mee dat we continue initiatieven ontplooien om ons als organisatie te verbeteren. Dit geldt ook voor de afdelingen die zich bezighouden met alles omtrent ontwikkelingen van producten. Dit zijn op dit moment de afdelingen Product Development, Design Studio en Product Data. Deze afdelingen werken al nauw samen met elkaar en om de synergie te vergroten gaan we de krachten van deze afdelingen bundelen in één productteam.

Voor de centrale aansturing van dit team is een nieuwe positie ontstaan: de Manager Product.